Методологија

Методологијата на IO1 ќе вклучи истражување на терен и десктоп истражување со цел да се создаде методологија за интелектуалниот производ 2 (креирање и имплементација на достапен ОЕР).

Неговата иновативна вредност е фокусот на пристапноста и безбедносните проблеми за време на патувањето за ВИП. Соодветноста на оваа методологија да се употребува од други заинтересирани чинители (НВО, јавни институции, бизнис сектор) кои не користат ништо за да обезбедат безбедност и достапно патување за ВИП или се заинтересирани да направат свој придонес кон влијанието и пренесување на потенцијалот на можности.


ЦЕЛОСЕН ИЗВЕШТАЈ