Започнете го вашето патување кон подобар живот со онлајн практични алатки

Меѓу-генерациски методи за учење

Ќе бидат развиени активности за да се олесни меѓу-генерациско пренесување на знаење

Иновативни пристапи

Ќе се идентификуваат нови начини за спроведување на иновативни неформални методи на настава и учење за да се одговори на потребите на возрасните лица со оштетен вид за време на патување

Подобрување на Клучни Компетенции

Со посебна важност за соодветноста за возрасните лица со оштетен вид и нивниот придонес за кохезивно општество, особено преку преку зголемени можности за учење и преку зајакната соработка меѓу светот на неформално учење, патување и обука;

Најнови Вести Тука ќе ги најдете сите вести од проектот ATSforVIP